11 11 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. f n n elk v> 800,- y> 900,— n n Controle. 1500.— n n n n n n 1300,— 1100,— 900,— 850,— •n y> 900,— 850,— 800,— 750,— 700,— 650,— 550,— 1300,— 1200,— 1150.— 1100,— 1050,— 1000,— 900,— 800,— 700,— 650,— 600,— 850.— 800,— 800,— 750,— 700,— 600,— 550,— 500,— 1 chef der controle 2 le klerken: één h één a Jaarwedde. 1200.— 1 adjunct-magazynmeester 16 le klerken: twee a één a één a drie a drie a zes h 13 2e klerken: drie a één a twee a vier a drie a 8 schrijvers: één a één a één a drie h twee 5 18 meteropnemers tien ii één a twee h twee één h twee 2 leerling-meteropnemers 3 magazijnbedienden: één a één a één met vrye woning, vuur en licht. 1 portier met vry'e woning, vuur en licht. 3 boden: één a met eene toelage van f 100, één h één a

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 324