11 1 controleur te Scheveningen I 12 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. f 4 1100 1037,50 875,— 725,— J. Lurks Jr H. J. Wanders, 2e klerk idem 1914 J» 1400,— 1350,— 1300,— 1250,— 1150,— 1024,— Jaarwedde. 800,— 500,— met ingang van 1 April 1 2 schrijvers: één a één a 6 controleurs: één a twee a één a één a één a met vrye woning, vuur en licht. 7 hulp-controleurs twee a één a één a drie a Mutatiën in het personeel. Bevorderd tot: le klerk: de 2e klerken: R. A. Teerlink, J. C. Oerlemans, J. C. H. Korpel, met ingang van 1 Januari 1914; 2e klerk: de schrijver: L. H. de Waerd, met ingang van 1 Januari 1914; controleurde hulp-controleurL. F. de Kok, met ingang van 1 Januari 1914; adjunct-boéklwuder de adjunct-magazijnmeesterF. C. A. van Doorne, met ingang van 1 Juli 1914; chef der contrólede le klerkC. W. Henneveld, met ingang van 1 Juli 1914; le klerk: de 2e klerken: Mej. E. van Dijck, C. C. Crombet en J. F. den Duik, met ingang van 1 Juli 1914. Vast aangesteld zijn de onderstaande ambtenaren, die voor den tijd van één jaar benoemd zijn geweest: i J. van Remmerden, 2e opzichter 1 Januari J. H. Riemersma, teekenaar1 G. Joustra, idem F. J. Logjes, schryver A. van Egmond, hulp-machinist Mej. J. A. van Dijck, schrijver C. H. Brandt, idem R. A. Vedder, leerling-meteropnemer Voor den tyd van één jaar zyn staande ambtenaren: met ingang van t-1914 1 1 1 1 Februari 1 1 f 1 December aangesteld de onder-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 325