11 «4- 51 17 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Bijlage No. 5. Aantal Aantal i D A T U M. bacteriën soorten. per ccm. •n n 2 T) Gistings- proef Eykman. n Coliproef Ringeling. v r> it j, H n negatief. >5 negatief. 17 3 12 8 28 22 20 4 4 4 10 4 12 40 14 8 4 5 48 4 0 4 3 8 16 4 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 0 3 3 2 3 2 2 2 4 Bacteriologisch onderzoek van leidingwater over het jaar 1914. 12 Januari 19 24 31 n n 6 Juni 13 20 27 4 Juli 11 18 25 1 n 7 Februar 14 21 28 7 Maart 14 21 28 4 April 11 18 25 2 Mei 9 16 23 30

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 332