I I 11 IN HOUDSOPGAVE. 50 III. IV. V. II. 32—34 36—37 36—37 24—30 38 40—41 42—43 42—43 42—43 44—47 48-49 VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Bedryfsrekening met toelichtende staten Verantwoording der buitengewone ontvang sten en uitgaven, met een staat Verlies- en winstrekening Waterrekening Berekening van den kostenden prys per M3 by de verbruikers Exploitatie Pompstation Distributierekening Exploitatie watermeters Exploitatie diensthuizen Balans 31 December Verkorte inventaris Overzicht van uitbreiding, onderhoud en afschryving I. Bladz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 336