1 11 11 20.000,— I I 25 24 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. I. Art. BATEN. Begroot. Begroot. LASTEN. Art. 81.184,99 f f 81.200,— j f 1.023.500,— I 15.666,85 16.000,— II 20.000,— III 83.800,— 176.228,21 r> n 177.043,62 VI n 180.000,— Vil n 1.457,03 2.000,— VIII 325.706 IX n 1.375,67» X Saldo •S f 1.278.277,055 I .Gezien: Exploitatie Pompstation Distributiekosten Kosten van openbaren dienst Onderhoudskosten Algemeene onkosten Renten Afschrijvingen Oninbare posten Uitkeeringen aan de Gemeente. Onvoorzien Werkelijk bedrag. Werkelijk bedrag. 329.000,— 8.928,17 f 1.027.754,43» 250.522,62 17.155,75 59.634,98» 176.004,73» 171.700,82 177.867,60 17.155,75 6.546,20 1.391,12 De Administrateur-Boekhouder, B. G. STEMPELS. De Directeur, THEODOR STANG. f 1.074.200,— 163.000,— 7.000,— 300,— 1$ E I) R IJ F S- R E KEN! N G 1914. I n kosten van openbaren dienst. IV Rente van kasgeld, disconto. V I Bijzondere inkomsten f 1.053.592,555 199.591,43 f 1.237.200,— IV V 186.400,— i I Opbrengst van het duinwater II i Opbrengsten uit de distributie III Restitutie door de Gemeente van de f 1.237.200,— f 1.278.277,055

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 337