I 11 11 II 26 27 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. BATEN 1914. LASTEN 1914. Begroot. Begroot. f f f f 3.891,"O5 4.000,— f 1.023.500,— n 2.490,27 2.500,— f f f 81.184,99 199.591,43 186.400,— f f 6.000,— f 17.155,75 f 20.000,— f f 15.666,85 f f 6.546,20 a. f 7.000, f 6.546,20 Memorie 9.282,62 5 f f 8.000,— c. f 300,- f 1.391,12 a. I'. 95.000,— 87.000,— in 'n n Huur grond Diversen Artikel IV. Rente van kasgeld, disconto. Rente van kasgeld Disconto Werkelijk bedrag. 98.720,38 5 88.977,01 5 Merkelijk bedrag. 27.988,92 2.287,39 11.864,54 12.205,57 5 13.893,49 2.304,68 3.882,80 5 375,615 7.000,— f Memorie f i, 161,— 11.431,01 302,02 964.025,32 5 76.740,03 3.418,— 3.160,50 6.248,70 930.000,— 83.300,— 3.400,— 1.800,— 5.000,— 136,08 5 60,— 1.195,03s 28.000,— 2.800,— 12.350,— 14.000,— 12.000,— d. e. 150,— 4.250,— a. b. c. a. b. c. a. b. c. d. e. Artikel V. Bijzondere inkomsten. Posten van afgesloten dienstjaren 1 aan den Harstenhoekweg n f 1.053.592,55s 10.000,— 2.000,— 20.000,— n f f 500,— 500,— 4.000,— 5.000,— 16.000,— f 2.500,— 3.000,— 50’— 81.200,— 5.139,13s 521,47 10.006’,24 5 van duingronden h. Scheikundig en bacteriologisch onder zoek van het duinwater i. Diverse exploitatie-uitgaven j. Electrische stroom c. a. voor motoren Afgeschreven van Artikel X en vergoeding wegens niet-verpachting i van duin cron den Artikel III. Restitutie door de Gemeente van de kosten van openbaren dienst Artikel II. Opbrengsten uit de distributie. Huur van watermeters Huur van toevoerbuizen Sluiten en heropenen vandienstkranen en verzegelen van brandkranen Werken voor rekening van anderen Huur van standpijpen c. a 7.855,31 17,81s f 17.155,75 - I Artikel I. Opbrengst van het duinwater. Aan particulieren, enz Aan de Gemeente Aan de Gemeentebedrüven' Aan de Gemeente Loosduinen Aan de Gemeente Hof van Delft Artikel III. Kosten van openbaren dienst. Aanleg en onderhoud van leidingen in perceelen der 1ste klasse met aansluiting b. Brandkranen met inbegrip der aanslui tingen in de straten Onderhoud en bediening van brandkra nen, aanleg en onderhoud van openbare pompen, drinkbakken, sproeikranen, enz. d. Onderhoud van brandputten 100,— f 60,- 140,- Artikel II. Distributiekosten. a. Plaatsen, afnemen en verwisselen van meters b. Instrumenten waarneming druk c. Voorzorgen tegen bevriezing d. Werken voor rekening van anderen. Afgeschreven van Artikel X Artikel I. Exploitatie Pompstation. a. Steenkolen 1 b. Machinekamerbehoeften c. Jaarwedden van bedienend personeel d. Arbeidsloonen van bedienend personeel e. Schoonmaak der filters c. a f. Verlichting en verwarming der lokalen en dienstwoningen g. Erfpacht voor ingenomen duingronden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 338