r P I I 11 I 28 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Begroot. I. f f f Diversen. II. n C. H 9- 2.500,— 22.000,— n. o. n n n n k. l. Werkelijk bedrag. 8.347,75 1.842,56 511,07 5 3.424,185 6.325,22 12.795,375 2.758,28» 2.913,30 3.445,42» 3.122.59» 5.439,19» 961,45 2.191,95 2.708,34 s 21,49 9- h. i. 6.000 20.000,— 32.000,— 13.000,— 1.800,— 550,— 7.500, — 4.000,— 1.500, — 5.000,— 1.5( mi,— 2.000,— 1.500,— 100,— a. b. c. d. e. f- 600,— 6.500,— f 155.750,— Artikel IV. Onderhoudskosten. Pompstation en werken in de duinen. Gebouwen en hoogreservoir Stoompompwerktuigen en ketels Wat ervan g met toebehooren Filters e. a Werktuigen en gereedschappen Diversen (wegen, bestratingen, rasters, enz. Artikel V. Algemeens onkosten. a. Jaarwedden b. Hulppersoneel Arbeidsloonen van algemeenen aard. d. Verlofgelden Ziekengelden, toeslagen getroffenen 626,— 5.335.76 f 152.503,14 f 111.800,— I J> 2.506,19» f 18.388,16 78,38» 9,58 27,21 f 59.634,98» Buizennet Diensthuizen Watermeters Werktuigen en gereedschappen voor de distributie Gebouwen c.a. aan den Zuid-Binnensingel Hulpbureau aan den Kanaalweg m. Magazijn aan de Sprank bij de Witte Brug Bergplaats aan de Ammunitie!)aven Onderhoud standpijpen c.a f 110.536,93 2.000,— 6.500,— 10.000,— 3.000,— f 83.800,— e. Ziekengelden, toeslagen getroffenen f. Pensioenen aan ambtenaren en werk lieden Grond- en polderlasten h. Premie voor assurantie. i. Schatting en opgave van de huurwaarde der perceelen j. Drukwerk, bureau- en teekenbehoeften Transporteeren 100,- 100,— 3.915,99» 11.426,03» 20.867,83»

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 339