11 i; f 155.750,— f 152.503,14 2.101,63 1.352.84® 16,85 2.500, — j„ 1.500, 20,- 3.570,71 2.500, — 3.500, — - - f 176.228,21 ;f 176.004,73® 29 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Begroot. I” J5 n. 137,50 137,50 i„ o. 8. 3.600.— f 1.236,65 Transporteeren f 70.052,69 60.430,50 46.560,43 f 177.043,62 H 2.500,— 4.000,— 250,- Werkelijk bedrag. 3.570,71 2.111,03 3.044,94 5 2.948,52 4.435,86 5 181,70 f 64.709,89 60.430,50 46.560,43 f 171.700,82 11.328,29 5 6.649,58 5.000,— 26.145’96® 10.444,015 1.406,97 5 a. b. c. Transport k. Vrachtloon en, tramgelden. l. Zegelkosten, briefporto’s, enz m. Plakzegels Vergoeding aan de Gemeente voor ge bruik van een terrein aan de Sprank (Stapelplaats) Schoonhouden der gebouwen aan den Zuid-Binnensingel, aan den Kanaalweg, aan de Ammunitiehaven en aan de Sprank by de Witte Brug p. Verlichting en verwarming idem q. Aanschaffen van petten voor beambten. r. Storting in het .Fonds voor ongevallen risico” Kosten der Gemeen te telephoon t. Diverse onkosten w. Aandeel in de storting der Gemeente in het Pensioenfonds voor de Gemeente ambtenaren (Art. 50 Pensioenwet G. A. 1913) Artikel VII. Afschrij vingen. Gebouwen c.a. in de duinen Stoompompwerktuigen Ketels Hoogdrukcentrifugaalpompen c.a Watervang Filters c.a Hekwerken aan het Pompstation Wegen, bestratingen en brug over de hoofdader 11.330,- f 6.649,58 5.000,— i„ 400,— 26.782,50 10.640,— 1.396,78® 1.160,— f 63.358,86®|f 62.211.48 Artikel VI. Renten. Kapitaal A (na 1 Jan. 1907 geleend) Kapitaal B (vóór 1 Jan. 1907 geleend) Kapitaal C (vroegere Reserve)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 340