Ij I 4 I II 11 11 II 300,— 383,08 »i„ 195,49 189,97 30 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Begroot. 569,88 500,- i» 450,— Afronding f 2.000,— a. f f 1.375,67» 8.928,17 f f Artikel X. Onvoorzien Overgeschreven op Artikelen I en II J? I» Werkelijk bedrag. Artikel VIII. Oninbare posten I» 62.211,48 120,61 711,45® 52.368,54® 28.149,24 27.036,05 1.282,31® 176,65® 298,28 3.120,56 203,15® 326,53® 457,37® 195,49 189,97 13.978,17 5.050,— f 321.706,— 4.000,— f 325.706,— f 325.000,— 4.000,— f 329.000,— 3.060,— 183,15 I i Transport Gasverlichting terreinen Pompstation Telephoonkabel naar het Pompstation Ijzeren buizennet Diensthuizen Watermeters Werktuigen en gereedschappen. Installatiekosten Stapelplaats aan de Sprank Gebouw aan de Sprank Gebouwen aan den Zuid-Binnensingel Bouw Inrichting werkplaatsen Electrische installatie Centrale verwarming Hulpbureau aan den Kanaalweg Bergplaats aan de Ammunitiehaven Meubelen in de gebouwen aan den Zuid Binnensingel Afkoop concessie Voorburgsche Water leiding-Mij 450,— 273.69 f 180.000,— f 177.867,60 f 1.457,03 63.358,86 f 119,87®,, 711.45 52.750,- 28.370,25® 27.500,— 1.200,— 154,— 298,17 Artikel IX. Uitkeeringen aan de Gemeente. Voor gebruik van den ondergrond voor de buizenleiding, berekend tegen f 1, per strekkenden meter (Raadsbesluit van 30 October 1902) over de lengte op ultimo December 1914 b. Voor het beheer der Gemeente.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 341