I-1- I 11 11 VERANTWOORDING BUITENGEWON»TVANGSTEN EN UITGAVEN 1914. II. VI f290.000 Buitengewone ontvangsten Verhoogd Verhoogd: 35.000,— I f 487.310,4 f 731.509,65s f 244.199,24s Opgenomen by den Gemeente-Ontvanger28 Mei 1915. Gezien Raadsbesluit van 29 Juni 1914 (onverwerkte lee- ningsgelden 1913) De Administrateur-Boekhouder, B. G. STEMPELS. De Directeur, THEODOR STANG. Raadsbesluit van 29 Juni f 731.509,65s f244.199,2451) f 487.310,41 Raadsbesluit van 16 Maart 1914 (bouw Hulpbureau i aan de Doornstraat) 35.000, XI Aanleg en uitbreiding J f290.000,— I Raadsbesluit van 16 Maart i 1914I 406.509,65s 32 33 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. lArt. Saldo. BATEN. Begroot. Begroot. LASTEN. Saldo. Art. D 3 Werkelijk bedrag. Werkelijk bedrag. 1914406.509,65s

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 342