11 f- 40.000,- i 34 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. UITBREIDING 1914. Begroot. Artikel XI. Aanleg en uitbreiding. f n Memorie. 9- 22.216,00® 35.000 h. 15.867,67® i. 3.66*1,07 n T) 15.000,— n 406.509,65® f 244.199,24® f 731.509,65® Verhoogd by Raadsbesluit van 29 Juni 1914 (onverwerkte leeningsgelden 1913). Werkelijk bedrag. 30.957,11® 45.027,66 28.262.60® 4.597,67 1.073,38 2.093,94® 159,07® 2.190,58® 1.228,43® 75.669,25® 11.186,77 a. b. e. c. d. Uitbreiding watermeters Uitbreiding buizennet Aansluiting van pereeelen Diverse werken ten behoeve van de watervang Uitbreiding filters c.a Wijziging en uitbreiding der pomp- werktuigen aan het Pompstation Bouw van een nieuw Hulpbureau te Scheveningen (Raadsbesluit van 16 Maart 1914) Uitbreiding meterwerkplaats c. a. (Raadsbesluit van 21 Juli 1913) Diverse uitbreidingen Wegen en bestratingen Pompstation Electrische hoogdrukcentrifugaal- pompent Diversen Pompstation Werktuigen en gereedschappen. Standpijpen c.a Gebouwen c.a. a/d. Zuid-Binnen- singel Meubelen 30.000,— f 115.000,— 75.000,— 15.000,— I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 343