11 11 36 37 III. Water, winst f Reserve voor dubieuse vorderingen. f 250.782,87 Werk voor anderen, winst. f magazijn- van 179,83s! 1.379,27 Diversen 3.016,13s I f 944,18 250.522,62 i Diversen Zuivere winst 250,85s 2.755,88s 253.538,75s f 253.538,75s Gezien WATER! REKENING 1914. IV. f 292.236,86 Exploitatie Pompstation f 608.276,71s Distributierekening Waterleverantie volgens art. 1, litt. D 250.782,87 Winstrekening). f 1.053.592,55’ f 1.053.592,55s Waardevermindering goederen 1.424,76s i 136,08s De Administrateur-Boekhouder, B. G. STEMPELS. De Directeur, THEODOR STANG. Waterleverantie volgens art. 1, litt. A, B, C, E en F, en art. 8, al. 2. 445.315,84 f 1.053.592.55s 510.572,82s! f 802.809,68’ Hl Winst (zie Verlies- en 1.457,03 VERLIES- EN WINST REKENING 1914. li Posten van afgesloten dienstjaren Voordeelig verschil op verkochte oude materialenI O hi 4- VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 344