11 38 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Berekening van den kostenden prys per M3. in 1914. V. f n Af: Opbrengst terrein aan den Harstenhoekweg f 292.236,86 3,3383 f 73.403,18 0,8920 ByWaterverlies525.000 M3. k f 0.033383 Kosten van het water by de verbruikers RECAPITULATIE: Kosten van het water in het reservoir Distributiekosten (incl. waterverlies) Distributiekosten: (Gedistribueerd: 8.229.000 M3.) Diverse exploitatiekosten Huur ondergrond buizenleiding Onderhoud Afschryving Rente Algemeene onkosten Exploitatie Pompstation .'(O'pf'evoe.rA.-. 8.754.000M3.) Diverse exploitatiekosten Onderhoudi Afschryving Rente Algemeene onkosten Opgevoerd AfSpuien en brand 1 °/0 Lekken 5% 525.240 M3. Afgerond 1 tin 0,6538 0.4851 1,9045 81.184,99 18.388,16 63.725,86 87.738,48^ 41.259,36s 3,3390 0,0007 f 292.296,86 r 60,— 1 In centen per M3. j 0,9274 0,2100 0,7280 1,0023 0,4713 5.660,60s 0,0688 321.706,— 3,9094 6.166,22s 0,0749 53.804,01 39.921,08 156.718,08s 525.000 =J 87.540 M3. 437.700 f 583.976,00s 7,0965 46,- 115,— i 302,02 39.806,96s 33.133,19s Af: Sluiten en heropenen dienstkranen f Verzegelen brandkranen Huur van standpypen e.a. Saldo „Exploitatie watermeters” „Exploitatie diensthuizen” f 510.572,82s 6,2045 f 17.526,07s 0,2129 6,4174 In centen per M3. 3,3383 6,4174 9,7557 - 8.754.000 M3.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 345