1 11 11 41 POMPSTATION 1914. VI. EXPLOITATIE f 81.184,99 18.388,16 I 11 f 292.296,86 f 292.296,86 Onderhoud Gebouwen en hoogreservoir. Stoompompwerktuigen en ketels Watervang c.a Filters c.a Werktuigen en gereedschappen Diversen (wegen, bestratingen, enz.) Aandeel rente algemeene onkosten 2.913,30 I 3.445,42 5 3.122,59’ 5.439,195 961,45 2.506,19’ 63.725,86 87.738,48’ 41.259,36’ i Opbrengst terrein aan den Harstenhoekweg Kosten van het water in het reservoir (8.754.000 M3.). I- Steenkolen Machinekamerbehoeften Jaarwedden van bedienend personeel Arbeidsloonen voor bediening Schoonmaak der filters c.a Verlichting en verwarming Erfpacht voor ingenomen duingronden, enz. Scheikundig en bacteriologisch onderzoek Electrische stroom c.a. voor motoren Diverse exploitatie-uitgaven Afschrijving: Gebouwen en hoogreservoir. Stoompompwerktuigen en ketels Watervang c.a Filters c.a Werktuigen en gereedschappen Diversen (wegen, bestratingen, enz.) 'f 60,— 292.236,86 f 11.328,29’ i 11.649,58 26.145,96’ 10.444,01 682,31 3.475,69 f 27.988,92 2.287,39 11.864,54 12.205,57’ 13.893,49 3.891,70’ 2.490,27 j 2.304,68 375,61 3.882,80’ 40 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. f I H n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 346