I 11 11 to I Distributie- -j f 43 42 f 463,02 f Saldo n EXPLOITATIE WATERMETERS 1914. VIII. Meterhuur IX. EXPLOIT ATIIf'IENSTBlTIZEN 1914. Leidinghuur f 88.977,015 33.133,19 f 88.977,01 f Voordeelig saldo, overgebracht op rekening” Onderhoud Afschrijving Rente f 98.720,385 Onderhoud Afschrijving Rente 5.139,13 5 521,47 Voordeelig saldo „Exploitatie watermeters” „Exploitatie diensthuizen” f 583.976,00® f 98.720,385 |f 88.977,01® I VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. VII. DISTRIBÜTIE- 39.806,965 „Distributie- VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. REKENING 1914. f 98.720,38 j 6.166,22® 53.804,01 39.921.08 f 583.976,00® |f Tl.426,03® 28.149,24 16.268,54 f 55.843,82 46,- 115,— 302,02 39.806,96 33.133,19® 72.940,16 510.572,82® Voordeelig saldo, overgebracht op rekening” f 20.867,83®j 27.036,05 11.009,53® f 58.913,42 5.660,60® 321.706,— z. n n no S! I 156.718’,08 Plaatsen, afnemen en verwisselen van meters Instrumenten waarneming druk Huur van den ondergrond der buizenleiding I Aandeel onderhoud afschrijving renteI algemeene onkosten Sluiten en heropenen dienstkranen I Verzegelen brandkranen Huur van standpijpen c.a

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 347