1 11 11 -I 355.018,206 f 211.542,49" 171.013,48 1.427.009.676 423.987,77 - S3» - ’M Hit’Ll 4.5EB.8M.M 32.054,89 343,726 2.594,145 2 112,20 3.600,— 223,875 216,— 1.422.906 25.376,665 l.O16.374,61B -429.188,73 387.265,065 294.063,85 45 44 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. •31 DECEMBER 1914. X. BALANS OP Boekwaarde. PASSIVA. Afschrijvingen, I ACTIVA. 171.013,48 20.060,20" 46.912,13 y 43.646,87 21.854,78 y y 1.682,23 730,04 2.412,27 y y 6.990,56 6.734,356 13.724,91B y y f 2.016,42& y 19,28 y het Grondbedrijf 171.698,23r> 17.491,446 189.189,68 y M 6.646,72 3.127,85 9.774,57 y y 1.137,055 y 10.773,411 6.516,24 17.289,656 y y 81.500,— 2.700,— 1.800 4.500,— y y 597.455,09-6 y f 3.371.911,436 ;f 4.395.130,311 Transporteeren If 5.199.527,276 Transporteeren f 7.767.041,75 y y y y y n y y 22.286.245 1.515,435 85.634,39 14.914.045 8.832,83 y y y y y 391.723,99 109.399,86 10.856’,45 1.896,626 M y y y y 85.634,39 4.057,59" 6.936,205 8.361,45" 5.207,66 6.546,20 244.199,245 9.498,51 5.207,66 V 9.551,81 287,— f 1.880.805,70 1.560.160,18 y y Pensioenen r Huur terrein Renten van Aflossingen y I” y 65.501,65 12.806,146 1.123.394,89 628.793,905 3.636,48 1.620,055 rekening Af: Restitutie van de kosten van openbaren dienst Rente van kasgeld. Leening 1914 Reeds opgenomen van het winstsaldo 26.851.926 j Gebouwen e.a. in de duinen Stoompompwerktuigen c.a. Watervang c.a Filters, schoonwaterkeld., enz. Hekwerken aan het Pomp station Wegen, bestratingen en brug over de hoofdader Gasverlichting van de terreinen aan het Pompstation Werktuigen en gereedschappen aan het Pompstation Telephoonkabel n/h. Pomp station Duinterreinen Ijzeren buizennet c.a. Diensthuizen c.a Watermeters Werktuigen en gereedschappen voor de distributie Standpijpen Gebouwen c.a. aan den Zuid- Binnensingel Grond aan den Zuid-Binnen- singel Gebouw aan de Sprank Stapelplaats aan de Sprank 12.734,436 1.228,43® f 17.155,75 y n 432.479,— r 261.465,52 -- n -- VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Hulpbureau aan den Kanaal weg (met ondergrond) Bergplaats aan de Ammunitie- haven Grond aan de Ammunitiehaven. Meubèlen in de gebouwen aan den Zuid-Binnensingel. Afkoop van de concessie der Voorburgsche Waterleiding Maatschappij 349.401,195 y 14.229,05 25.376,66r’ 2.139.769,505 1.057.982,635 681.328.915 11.574,— 1.000,— 8.347,75 137,50 171.700,82 I 177.867,60 325.706,— 250.522,62 f 946.856,29 f 566.560,70 f 1.818.733,666 533.387,63 Aanschaffings waarde. Leeningskapitaal A (na 1 Jan. 1907 geleend) Leeningskapitaal B (vóór 1 Jan. 1907 geleend) Kapitaal C (vroegere Reserve) Crediteuren Restitutiën Arbeidsloonen Kortingen Pensioenfonds voor weduwen en weezen. Reserve voor oninvorderbare posten Waterverbruikers 1915 (vooruit gestort) Waarborgsommen Algemeene onkosten: Ongeboekt verschuldigd Af: Vooruit geboekt Werk voor rekening van anderen (vooruit in gebracht) Gemeente ’s-Gravenhage Voor 643 M2. grond van a f 18,— Scheikundig en 1 Pensioenen aan ambtenaren en werklieden y f bacteriologisch onderzoek aan de Sprank geldleen ingen Uitkeering Saldo winst 1914.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 348