11 Werktuigen en gereedschap pen 48 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Verkorte inventaris 31 December 11114. XI. Boekwaarde. Afschrijvingen. f 211.542,49s 355.018,206 43.646,87 65.501,65 V 4.51*8.13 Distributie. f 1.123.394,89 f 1.016.374,616 f f f Transporteeren Gegoten ijzeren buizennet met afsluiters, enz Diensthuizen kranen, enz. Watermeters (in gebruik). Werktuigen en gereedschap pen Standpypen n Aanschaffings waarde. 1.057.982,636 681.328,916 533.387,63 46.912,13 261.465,52 391.723,99 429.188,73 294.063,85 1.682,23 1.422,905 2.412.27 14.229,05 423.987,77 26.851,92f> 6.990,56 25.376,665 85.634,39 85.634,39 85.634,39 85.634,39 9.551,81 287,- B 171.013,48 1.427.OO9,676 13.724,916 25.376,666 109.399,86 lā€ž 20.060.206 21.854,78 L 6.734,356 Diverse gebouwen in de stad. Kantoorgebouwen, enz. aan den Zuid-Binnensingel Terrein 628.793,906 387.265,06ā€˜' 730,04 12.806.146 b 432.479,ā€” 1.818.733.666 f n 22.286,246 1.515,436 I, Pompstation. Gebouwen c.a. in de duinen, f 566.560,70 ,f Stoompompwerktuigen en ketels Watervang met toebehooren. Filters, schoonwaterkelders, circulatiebassin c.a. Hekwerken Wegen, bestratingen en brug over de hoofdader Gasverlichting van de ter reinen Telephoonkabel Duinterreinen Electrische hoogdruk-centri- fugaalpompen f 2.139.769,50s met koperen I n 12.734,436 1.228.436 f 3.902.882,735 f 2.149.292,67 f 1.753.590,066 4.598,13 f 3.523.915.806 f 1.179.793,10 f 2.344.122.705

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 350