11 171.698,23s 10.773,41s 63.437,90s 239.843,58s 4.057,59s 6.936,20s If 362.557,34s f 321.531,68 _.JH J. -Ip 14.914,04s 8.832,83 49 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. ^aiwaardeU”S Afschrijvingen. Boekwaarde. 85.634,39 f 85.634,39 f 9.774,57 3.127,85 L 6.646,72 1.137’055 22.216,00s 41.025,66s f Voorraden. f Gezien r> n Magazyngoederen Pompstation Zuid-Binnensingel en bybehoorende bergplaatssn. Machinekamerbehoeften (in voorraad in de machine kamer) Steenkolen Drukwerken en kantoorbehoeften 189.189,68 17.289,65s 5.207.66 9.498,51 17.491,44s 6.516,24 10.856,45 1.896,62s 483,54s 17.607,50 1.472,40 if 322.844,93s De Administrateur-Boekhouder, B. G. STEMPELS. De Directeur, THEODOR STANG. 5.207,66 8.361,45s 22.216,00s n Transport f Gebouwen (inch electrische installatie, centrale ver- I warming en inrichting i werkplaatsen) Meubelen Stapelplaats aan de Sprank: GebouwL Installatiekosten terrein L Hulpbureau aan den Kanaal- I weg Bergplaats aan de Ammunitie- haven Terrein Gebouw Bouw Hulpbureau te Scheve- ningen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 351