12 2 f 0,55 0,50 0,45 0,50 0,55 f 3863,— 14,65 0,80 59,60 23,80 1,— 0,50 12,05 f 3975,40 Verder werd op geregelde tijden het ammonia-, koolzuur- en zwavelgehalte van het gas bepaald. Voor de cokes golden de volgende prijzen per H.L. voor beide fabrieken 1 Januari25 April 27 April13 Juni 15 Juni31 Juli 1 Augustus19 September 21 September—31 December. voor grove cokes, afgehaald van de fabrieken. Voor geklopte cokes werd per H.L. 5 cents en voor thuisbrengen 10 cents meer berekend. De meting geschiedt met heele en halve hectolitermaten, voor de ongeklopte cokes met kop en voor de geklopte cokes gelijk vol. Het vervoer der cokes van de gasfabrieken naar de ver bruikers geschiedde tot 30 Juni 1914 door de Maatschappij ter uitvoering van werken, voorheen de firma J. van den Elshout Gzn. te ’s-Gravenhage. Van 1 Juli 1914 tot 30 Juni 1916 is dit vervoer opgedragen aan A. van der Graaf, alhier. Aan beide gasfabrieken werden Duitsche en Engelsche kolen verwerkt, nl. aan de fabriek Loosduinsche weg 7672 Duitsche en 23% Engelsche en aan de fabriek Trekvliet 84 Duitsche en 16 Engelsche. Aan de fabriek Loosduinsche weg werd ook eene kleine hoeveelheid Limburgsche kolen gedistilleerd. De overeenkomst omtrent het transport langs den stoom tramweg van de H. IJ. S. M. naar de fabriek Loosduinsche weg, in 1884 voor 10 jaren met de Directie der H. IJ. S. M. aangegaan en in 1893 gewijzigd, bleef stilzwijgend verlengd. De reductie ad 5 cents per ton, toegestaan zoodra het aantal waggons, dat in een jaar langs den stoomtramweg naar de gasfabriek aan den Loosduinschen weg vervoerd is, het cijfer van 5000 waggons van 10000 K.G. overtreft, heeft voor 1914 f 3975,40 bedragen, en wel: Steenkolen Sulfaat en soda Anthraceenolie Magazy n goederen Concentratie ammoniakwater Cokes Oud ijzer Diversen VERSLAG DER GEMEEN’TEGASFABRIEKEN'. n J»

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 354