12 48.000,— 2.500,— 7,9 Januari. Aangenomen het voorstel van Burgemeester en Wethouders om aan den aannemer van den bouw van het nieuwe Zuiverhuis en de nieuwe Watergasfabriek op het terrein der Gasfabriek aan den Trekvliet eene schade loosstelling van f 400,toe te kennen. In de vergaderingen van den Gemeenteraad werden de volgende besluiten, den dienst der Gasfabrieken betreffende, genomen: Voor 1914: f 2.485.170,op de fabriek Loosduinsche weg a f 0,6555 jaarpremie. f 1.965.950,— op de fabriek Trekvliet a f 0,6555 °lm jaarpremie. 6.000,— 1.500,— 1.800,— Gezamenlijk met andere Gemeente-eigendommen is, door bemiddeling der firma Marinkelle Co. te Amsterdam, op beurspolis verzekerd: f 110:000,op de gebouwen aan Kazernestraat en Willem- straat, inboedel en goederen aldaar, 10.000,het hulpbureau, de werkplaats en het wacht lokaal te Scheveningen, inboedel en goederen aldaar, het wachtlokaal aan de Westerbaenstraat, goederen in de vier wachtlokalen in de stad, 900,het gebouwtje voor de persgasiustallatie aan de Elandstraat, daarin aanwezige goederen, te zamen f 122.400,op gebouwen a f 0,30 °/no en f 58.300, op goederen a f 0,45 °/on jaarpremie. In Juli is een begin van binnenbrand in een der kantoor lokalen van het administratiegebouw aan de Kazernestraat ontstaan en met eigen middelen gebluscht. De schade ten bedrage van f 6,— is door assuradeuren vergoed. In December zijn aan beide fabrieken gevallen van kolen- broei voorgekomen, waarvan het aangetast gedeelte van den voorraad moest worden verwerkt. Voor de geconsta teerde waardevermindering der kolen en de veroorzaakte, onkosten werd aan assuradeuren in rekening gebracht: aan de fabriek Loosduinsche weg f 695,— Trekvliet 196, f 891,- 4 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. A n rt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 356