12 10 VERSLAG DEK GEMEENTEGASFABRIEKEN. f 4500,— 11 11 11 n n ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii 1300.— 1250,— 1200,— 1150,— 1100,— 1050,— 1000,— 4250,— 4000,— 1900,— 1775,— 1525,— 1875,— 1400,— 1350 1000,— 1100.— 1050,— 1000,— 950,— 900,— 850 800,— 750,— 700,— 650,— 600,— 800,— 650,— 600,— 550 500,— 2450,— 2337,50 2200,— 1 Administrateur, wedde f 3500- f 4500, jaarwedde 2 Adjunct-Directeuren, wedde f 3500f 4500 met vrije woning, cokes, gas en duinw'ater, voorde berekening van het pensioen, vastgesteld op f 300 ’sjaars, één, jaarwedde één, 2 Boekhouders, wedde f 2000f 2450, één, jaarwedde één, 1 Kassier, wedde f 1800—f 2200, jaarwedde 5 Adjunct-Boekhouders, wredde f 1400f 1900, drie, ieder jaarwedde één. één, 1 Magazijnmeester, wedde f 1500-f 2000, jaarwedde 3 Adjunct-Magazijnmeesters, w’eddef 1000f1400, één, jaarwedde één, één 30 Eerste-klerken, wedde f 1000f 1300, negen, ieder jaarwedde twee, één, drie, twee, twee, elf, 50 Tweede-klerken, wedde f 600f 900, negentien, ieder jaarwedde zes, acht, vier, één, acht, vier, 23 Schryvers, wedde f 500—f 800, zes, ieder jaarwedde één, drie, drie, tien, 38 Geldophalers, wedde f 700—f 1100, vijftien, ieder jaarwedde twee, zes, twee,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 362