12 ]2 1000 2450,— 1150.— 700,— 1250,— 1250,— 1150,- 1450 1300,— 1300 1025,— 850,— 1300,— 1100,— 900,— 900,— 700,— f 1375,— 1312,50 1900,— 1775,— 1300,— 1150,— 2 Teekenaars le klasse, wedde f 1000f 1500, één, jaarwedde één, 1 Teekenaar 2e klasse, wedde f 600—f 900, jaarwedde 2 Controleurs, wedde f 700f 1300, één, jaarwedde één, 3 Chef-Machinisten, wedde f 1200f 1500, twee, ieder jaarwedde één,jaarwedde 3 Fabrieksbazen, wedde f 1050—f 1250, twee, ieder jaarwedde één, jaarwedde 9 Stokers bazen, wedde f 900f 1000, ieder jaarwedde 3 Portiers, wedde f 600—f 900, twee, ieder jaarwedde één, 1300,-- 1175,— c. Digtributie. 1 Hoofdopzichter, wedde f 2000f 2450, jaarwedde 3 Eerste opzichters, wedde f 1400f 1900, twee, ieder jaarwedde één, 1 Tweede opzichter, wedde f' 700—f 1300, jaarwedde 1 Teekenaar 2e klasse, wedde f 600f 900, jaarwedde 6 Inspecteurs, wedde f 700f 1300, vier, ieder jaarwedde één, één, 5 Inspecteurs, belast met het toezicht op de publieke verlichting, wedde (door de Gemeente te vergoeden) f 700f 1300. drie, ieder jaarwedde één, één, 5 Fittersbazen, wedde f 1100—f 1300, vier, ieder jaarwedde één, 1 Fittersbaas, wedde f 1100f 1300, met vrije woning, cokes, gas en duinwater, voor de be rekening van het pensioen vastgesteld op f 156,’sjaars, jaarwedde VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRTEKEN’. 650,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 364