12 13 Mutatiën in het Ambtenaarspersoneel. Bevorderd zijn met ingang van: 1 Januari 1914tot le klerk, wedde f 1000,—, M. A. Jenezon, A. B. Groosjohan, J. J. P. Roelofswaard, J. H. Jongeling, J. W. Christiaan, O. R. Nieuwstraten, H. Meewezen, H. van Aken, J. A. Schuehart en D. A. H. Reule, 2e klerken. 1 Januari 1914: tot 2e klerk, wedde f 600—, G. J. van Luyk, L. J. Sekreve, M. J. van der Harst en I. Goedhart, schrijvers. 15 Februari 1914: tot le Opzichter, wedde f 1400,met vrije woning, vrij gebruik van gas, cokes en water, D. C. de Graaft' Jr., Fabrieksbaas. 1 April 1914: tot Scheikundige, wedde f 1900,—, Jhr. D. G. van Tejjlingen, le Opzichter, assisten t-scheikundigetot le klerk, wedde f 1000,A. A. Bakker, 2e klerktot Ad- junct-magazjjnmeester, wedde f 1000,Ch. E. Welter, 2e, klerk. Eervol ontslag uit vasten dienst werd op verzoek verleend aan P. C. D. van den Bergh, Adjunct-magazijnmeester, ingaand 2 Januari 1914. “I Benoemd werd met ingang van 1 Juli 1914: tot 2e klerk, wedde f 800,G. H. Stuvel, geldophaler. In vasten dienst aangesteld met ingang van 1 Mei 1914: E. Westerop, schrijver, wedde f 550. 1 Juli 1914: W. A. Scharwachter en A. L. L. Hoenson, schrijvers, wedde f 550, 1 Augustus 1914: Th. A. Achilles, Teekenaar 2e klasse, wedde f 600, 15 October 1914: W. C. J. Brinkman, W. J. Smeele en P. W. van Ophem, schrijvers, wedde f 500,—. In ttjdelijken dienst voor 1 jaar, behoudens tusschentijdsche opzegging, aangesteld 1 Januari 1914: H M. Koch en J. J. L. A. Le Cointre, schrijvers, wedde f 500,J. van der Hout en M. G. J. Taal, Geldophalers, wedde f 700, 1 April 1914J. K. de Zwaan en H. G. S. van den Sigten- horst, schrijvers, wedde f 500, 1 November 1914: H. G. de Haan, Portier, f 700, J. Aalders, P. J. Ockemulder en T. van Hulsentop, schrijvers, wedde f 500, 1 December 1914A. H. Ingen-Housz w. i., Ingenieur, wedde f 2500, VERSLAG DER GEMEENTEGASFA BRIKKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 365