7 I 12 Ui J - 15 VERSLAG DEK GEMEENTEL ASF A Bill EKEN. DIENSTBETREKKING. L.D.W. T.V. I. Algemeene dienst. 2 2 2 2 5 4 1 II. Stokery. III. Machines en stoomketels. 3 3 198 97 11 12 Nachtportiers (fabrieken) Portiers, brugwachters en nacht wakers Magazijnknechts Badmeesters Assistent-badmeesters Schoonmaaksters Waschbazen Assistent-waschbazen Kamerwachten Jongmaatjes Gasmachinisten Machinisten 2e klasse Ketelstokers le klasse Ketelstokers 2e klasse Ketelstokers Babcock- en Wilcox- ketels Machinisten 3e klasse Electromachinisten Poetsers in de machinekamers Jongmaatjes 9 8 3 2 3 1 1 5 4 3 3 21 26 4 3 2 4 3 25 3 3 o 2 4 3 i 2 2 1 1 3 6 2 1 2 1 1 2 Ploegbazen Vaste stokers Tijdelijke stokers Cokesrijders of helpers Moezelaars Teeraftappers Syphonpompers (fabriek). 1 ■)11 2 1 5 3 2 2 1 1 9 11 3 2 1 2 4 6 4 3 i 1 17 87 3 1 1 3 5 2 1 2 1 1 2 20 81 30 11 2 2) 1 2) 1 L.D.W. j T.V. Tijdens de kleinste productie van 12 Aug. t/m 18 Aug. 1914. Kazerne straat en Scheve- ningen. 0 In deze week waren van deze aantallen 3 machinisten 2e klasse, 4 stokers, 3 cokesrijders en 2 syphonpompers met buitenwerk belast. 2) Doet dienst als tittershelper te Scheveningen. -- Overbrengen 171 66 Tijdens de grootste productie van 25 Nov. t/m 1 Dec. 1914. [Kazerne straat en Scheve- ningen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 367