12 2 I 16 VERSLAG DEK GEMEENTEGASFABRIEKEN. DIENSTBETREKKING, Overgebracht 171 66 12 11 IV. Zuiverhuizen. 1 1 I 10 14 3 3 3 3 1 VI. Buitenwerk. 1 1 1 1 2 2 1 VIL IX. Werkplaatsen. 370 12 220 177 12 Overbrengen 1.ยป VIII. Fabriek van Bijproducten. Voorlieden Werklieden en reserve-werk lieden Smidsbaas Hoofd vuurwerker Water gas fabriek. Watergasmakers Assistent-watergasmakers Kolenlossersbaas Voorman-kolenlosser Kolenlossers en reserve-kolenlos- sers Rangeerder Cokesbazen Assistent-cokesbazen Cokeswerklieden Voorlieden Werklieden 2e klasse Jongmaatjes V. Drukregeling. Drukregelaars le klasse Liehtkrachtwaarnemer - drukrege- laar Voorlieden Ploegbazen Werklieden en reserve-werklieden 1 4 4 2 1 1 1 6 6 7 1 4 1 1 12 6 62 1 1 10 Tijdens de grootste productie van 25 Nov. t/m 1 Dec. 1914. Kazerne* straat en Scheve- ningen. 1 19 46 1 2 4 5 9 101 2 405 i 1 6 43 1 2 4 4 8 103 2 1 1 53 i 5 LJ).W. T.V. Tijdens de kleinste productie van 12 Aug. t/m 18 Aug. 1914. Kazerne straat en Scheve- n in gen. 2 1 1 198 97 L.D.W. T.V. 3 3 i.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 368