H L J 12 t i I 89 2 I 17 VERSLAG DEK GEMEENTEGASFABRIEKEN. DIENSTBETREKKING. 12 12 en koperslagers 2 3 2 X. Distributie. i. 1 1 •n 122 483 265 122 Overbrengen 440 2 r» Fitters XI. Publieke verlichting. Gloeilichtfitters le klasse 2e 44 39 2 4 1 6 44 1 9 2 - 4 1 4 1 3 2 1 2 17 2 1 3 1 3 2 1 2 17 405 5 9 2 2 4 2 Tijdens de kleinste productie van 12 Aug. t/m 18 Aug. 1914. i Kazerne straat en Sche ve ilingen. L.D.WT.V. 4 2 Tijdens de grootste productie van 25 Nov. t/m 1 Dec. 1914. Kazerne straat en Scheve- ningen. 220 i 4 4 3 2 3 1 1 3 4 2 I 2 1 2 1 3 5 3 1 15 5 2 7 Monteurs Assistent-monteurs Electriciens Machine-bankwerkers le klasse 2e Voornian-timmerwinkel Timmerlieden le klasse 2e Ververs le klasse 2e Voorlieden-metselaars Metselaars-ovenbouwers Opperlieden Straatmakers 2e klasse Helpers (bij fitters en smeden) Jongmaatjes Losse ververs L.D.W. T.V. Fitters le klasse 2e Jongmaatjes Voorlieden-meteronderzoekers Meteronderzoekers Syphonpompers (stad) Metervullers Stucadoors Helpers 2 3 I 5 1 4 4 I - 2 7 Overgebracht Smeden le klasse 2e le 2e 370 177 5 4 9 4 2 3 1 2 i 4 1 2 2 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 369