12 18 265 2 2 2 2 267 Totalen 499 31 i it I 265 122 2 Het bedrag der betaalde arbeidsloonen, ziekengelden en verlofgelden blijkt uit het volgend staatje: 20 31 122 2 104 36 Waaronder de geheele week ziek gemobiliseerd 104 36 6 39 6 41 6 40 440 5 7 483 5 7 2 456 213 267 20 13 40 Helpers Jongmaatjes Gloeisters Lantaarnopstekers Assistent-lantaarnopstekers Lantaarnreparateurs Assistenten bij de persgasver lichting Portier, uitsluitend voor wacht lokaal Beestenmarkt VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. DIENSTBETREKKING. T.V. L.D.VV. T.V. Overgebracht 213 1 1 i) Onder de lantaarnopstekers: 1 tevens glazenmaker, 7 tevens portier in de wachtlokalen. Verlofgelden. Ziekengelden. Arbeids- Totaal. loonen. by ziekte.; gewoon. gewoon. 7.791,46 f 390.803,94 Fabriek T.V. 159.635,29 3.660,55 1824)51,14 „161.378,1V) 3.549,96 1.969,91 173.495,62 Kazernestraat n 33.767,93') Scheveningen 233,50 10,45 34.514,43 242,18 f 706.605,39 Totaal. f 823,17 f 780.865,13 f27.850,61 f16.417,05 f 7.650,10 Vergoeding I voor verlof op feestdagen. b|j onge- val. Tijdens de grootste productie van 25 Nov. t/m 1 Dec. 1914. Kazerne straat en Scheve ningen. 256,88 3^570^30 9,99 1.747,43 257,36 2 f 18.718,42 f 1.997,28 f 16.206,16; f 13.664,10 buiten- wegens de mobili satie. Fabriek L.D.W. f351.824,06 1) In deze bedragen is begrepen aan loon, zieken- en verlofgeld der lantaarnopstekers f 872313,44. w.o. verlofgeld wegens de mobilisatie f 1.663,58. Tijdens de kleinste productie van 12 Aug. t/m 18 Aug. 1914. Kazerne straat en v r. w Scheve- L-UW- ningen. 54535 f 8.143,28 f 1.083,35 f 5.048,89 f 655,99 6.621,98 304.93 4.535,29: 3,01

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 370