12 20 HOOFDSTEK lil. Toestand der fabrieken, gebouwen en eanalisatie. Voor de cokesbreek- en sorteerinrichtingen werden reserve- deelen aangeschaft, ten einde deze met zoo weinig mogelyk tijdverlies te kunnen herstellen. In verband met den oorlogstoestand w'erd voorloopig geen verder gevolg gegeven aan het door den Gemeenteraad be reids goedgekeurde plan tot vervanging van het ovenblok L. door ovens met verticale retorten en zal dit ovenblok nog het volgend jaar voor het bedrijf beschikbaar blijven. Aan boeten werd ontvangen een totaal bedrag van f634,26 en aan schadevergoedingen een bedrag van f 3,15. De tusschenkomst van het Scheidsgerecht werd in het geheel 2 keer ingeroepenbeide straften bleven gehandhaafd. het verkeeren onder den invloed van sterken drank, 1 wegens zonder verlof opdragen van zyn dienst aan een ander. 1 werkman werd gestraft met 10% vermindering van loon gedurende 1 maand en 1 met 5% vermindering van loon gedurende 1 maand. De installatie om, ten behoeve van de gasvoorziening van Scheveningen, gas onder verhoogden druk in de persleiding naar Scheveningen te pompen, kwam dit jaar gereed en in bedrijf. De gasmotoren werden geleverd door de Gasmotoren- fabriek „Deutz”, de kapselradpompen door de Berlin-Anhal- tische Machinenbau A.G., te Berlijn, en het drijfwerk door R. S. Stokvis Zonen Ltd. te Rotterdam. De lokalen dezer installatie, zoomede de regulateurkamer werden electrisch verlicht. Van een gedeelte der luchtcondensors werden de binnen buizen, die op verschillende plaatsen verteerd waren, ver nieuwd. a. Fabriek Looeduinsche weg. In de nieuwe stokerij werd van het ovenblok F. het binnenwerk geheel vernieuwd door de Stettiner Chamotte- fabrik A.G.het binnenwerk van blok K. werd in eigen beheer opnieuw ingebouwd. VERSLAG DER GEMEEXTEGASFABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 372