12 21 Ter eontröle van de samenstelling van het menggas werd een registreerend soortelyk gewicht hydro-apparaat opgesteld. Voor uitbreiding van de teerberging werd een boven- grondsch reservoir van 5000 M3 inhoud ontworpen en na onderhandsche besteding de bouw daarvan opgedragen aan de Zeister Machinefabriek te Zeist. Door den oorlogstoestand werd de bouw zeer vertraagd en kon met de opstelling van het yzeren reservoir dit jaar nog niet worden begonnen. In aansluiting met de voltooiing van den toegangsweg door het N.O. viaduct by de Trekvliet, kon de omheining van den tuin der Adjunct-Directeurswoning in orde worden gebracht. Overigens werden nog verschillende kleinere uitbreidings werken uitgevoerd. Overigens werden aan de verschillende toestellen en ge bouwen slechts kleinere vernieuwings- en herstellingswerken uitgevoerd, om deze in goeden staat van onderhoud te houden. Door de benoeming van een tweeden len opzichter werd de bouw van eene nieuwe dienstwoning noodig; deze werd na publieke aanbesteding opgedragen aan A. van Eek Wzn. alhier en in dit jaar nagenoeg voltooid. Aangezien de bergruimte voor zwavelzuur te klein was, werd een oude stoomketel gekocht, die voor berging van zwavelzuur werd ingericht. De duplexmeter voor de Watergasfabriek, die by de inbedryfstelling door gasontploffing vernield was, werd vernieuwd en in werking gebracht, terwijl voor dezelfde fabriek een registreerende stoommeter werd aangeschaft. Voor de werkplaatsen werd een platenwals gekocht en opgesteld. Voor het kolentransport werd een derde loopkat by de fa. J. Pohlig A.G. te Keulen aangeschaft. Door de firma C. de Wit te Rotterdam werd een nieuwe open saturator met zoutheffing voor de Sulfaatfabriek geleverd en opgesteld ter vervanging van een gesloten saturator die inmiddels versleten was. b. Fabriek Trekvliet. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEX.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 373