12 23 1.241 Blijft 211 M 507 126 98 34 Overbrengen 412 298.467 M. Verder zijn in 85 straten onderzoekingen gedaan, waarbij geen gebreken aan leidingen gevonden werden. Het gas- verlies per strekkenden meter canalisatie heeft in 1914 be dragen 8,22 M3. tegen 7,46 M3. in 1913. Opgenomen werden zonder te worden ver vangen 642 106 195 52 7.698 298.879 M. 220 118 169 117 n Verder behooren nog tot de canalisatie: de leiding in de Passage die aan den West-Duinweg naar het ontsmettings- gebouw en de Aschstaal die achter „Hotel Zeerust” die langs Koekamp en Malieveld in ’tHaagsche bosch die van den weg ten Noord-Oosten van Malieveld en Koekamp tusschen Benoordenhoutscheweg en Bezuidenhout die van het Staatsspoorweg-emplacement die op het terrein der Gasfabriek aan den Trek- vliet, vanaf het regulateurgebouw tot aan de grens van het terrein die in de straat, parallel loopende met de spoor baan der H. IJ. S. M., verbindende den Rijswijk- schen weg met den Trekweg die bij den overweg Vaillantlaan Waldorpstraat, onder het spoorweg-emplacement der H. IJ. S. M. die van den weg, toegang gevende tot het station der Z. H. E. S. naby Laan van Nieuw Oost-lndië die aan het Trekvlietplein die aan de Binckhorstlaan die aan de Hooftskade (school voor zwakzinnigen) die onder het spoorwegviaduct H. IJ. S. M. Trek- vliet en aangrenzende terreinen, Bouwplan wyk vu 90 2.685 M. De canalisatie, waarvoor vergoeding wegens het gebruik van den ondergrond aan de Gemeente wordt uitgekeerd, had in het begin van 1914 een lengte van 291.181 M. In 1914 werden gelegd8.939 M. Waarvan ter vervanging van reeds gelegde buizen VERSLAG DER GEMEEXTEGASFABRIEKEN. n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 375