12 24 2.685 M. 58 30 1.271 25.546 M. De lengte der geheele canalisatie bedroeg dus op 31 De cember 1914 324.013 M. Op 31 December 1913 was deze 315.049 M., zoodat zij is toegenomen met 8.964 M. waarvoor geen vergoeding wegens gebruik van den onder grond aan de Gemeente wordt uitgekeerd. 12.502 4.540 Overgebracht die onder het spoorwegviaduct H. IJ. S. M. 2e Adel- heidstraat die bij de overwegen H. IJ. S. M. Stadhoudersplein en Kranenburgweg de op particulier terrein gelegde hoofdleidingen voor muntgasverbruikers de Persgasleiding naar Scheveningen de Persgasleiding voor straatverlichting in Zout- manstraat, Prins Hendrikplein, Laan v. Meerder- voort, Anna Paulowna- en Piet Heinstraat de Persgasleiding voor straatverlichting Noordeinde die onder de verbindingsbaan S. S. en H. IJ. S. M., en terreinen in de omgeving van Lekstraat en Binekhorstlaan de hoofdgasleiding naar Rijswyk de tweede hoofdgasleidingen in straten asphalt of geruischlooze bestrating is bracht Kettingstraat Plein. Kortenbosch v. Dijckstraat Teniersstraat Rembrandtstraat Laan v. Meerdervoort vóór Tasmanstraat De Gheynstraat Trekweg Koningstraat Badhuisstraat Marcelisplein i waar aange- 2.048 536 36 1.840 108 M. 187 Hl 8 B 124 101 55 80 72 96 10 105 154 60 VERSLAG DER (JEMKENTEG ASFA BRIKKEN. Zeestraat Stationsweg

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 376