12 27 20.133,69 Totaal f 980.871.51 b. Zoodat op 31 December 1914 in voorraad bleef 550.000 L. De uitgaven voor de aangevoerde gasolie hebben bedragen 0.8641 1.493.987 f 4,97 f 4,29 f 74.251,15 1.729.011 0.8663 14.829,47 282.466 5,25 326.045 0.8608 408.855 19.778,97 351.939 5,62 2.128.392 f 5,115 f 108.859,59 2.463.911 0.8638 Daarby komen de volgende onkosten: 326,27» Totaal Overgebracht f 960.737,82 Daarbij komen voor lossen en opslag: Arbeidsloonen. Diverse onkosten Beschikbaar voor 1914 Verbruikt voor carburatie Arbeidsloonen Diverse onkosten f 18.946,29 1.187,40 2.685.411 L. 2.135.411 B Petr.Handel- My. Ph. van Om meren Petr.Handel- Mij.. f 4,41 s De ontvangen kolen kostten dus per 1000 K.G. f 9,986, tegen f 9,375 in het vorige jaar. De verwerkte kolen kostten per 1000 K.G. f 9,904, tegen f 9,30» in 1913. Op 1 Januari 1914 was in voorraad 221.500 L. Aangevoerd werd 2.128.392 K.G. 2.463.911 B f 109.185,86» 4,83 8 f 322,45 3,82» ,4,54 8 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Gasolie. Bedragen. K.G. Liter. Leverancier. n n Per 100 L. y Per j 100 K.G. j Spec. I gewicht, i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 379