12 I j 43.370.682 501.169 321.234 1.340.777 1.918.719 535.195 765.217 500.000 2.911.411 1.804.378 735.940 29 VERSLAG DER GEMEEN’TEGASEABRIEKEX. 13.849.082 K.G. •n 9.415.321 Beschikbaar voor 1914 Bleef op 31 December 1914 in voorraad Voor de aangevoerde kolen werden de volgende prijzen besteed: Leverancier. Bedragen. K.G. f y> rt Af: Schadevergoeding wegens 172,54 Franco voor den wal a/d fabriek. f 54.704.722 Verbruikt werden voor: Distillatie Werkplaatsen n Bolden Ravensworth Pelaw Pelaw Main Whitwood Yorkshire South Yorkshire West Yorkshire Consett Lambton. Tyne Wearmouth. n •n 56.529.580 K.G. 48.000 9,162 f 501.177,84 5 gemiddeld 8,75 8,75 9,75 9,85 10,10 10,10 10,20 10,80 11,40 11,40 12,75 Factuurpi'ijs °'oo K.G. Overgebracht 45.289.401 K.G. Engelsche kolen: 856.429 K.G. 808.307 1.841.400 501.169 615.217 1.308.180 325.411 387.282 2.089.456 150.000 532.470 56.577.580 11.976.224 K.G. 54.704 722 68.553.804 K.G. f 379.493,49® 4.385,23 3.132,03 13.206,65® 19.379,06 5.405,47 7.805,21 5.400,— 33.190,09 20.569,91 9.383,23® f 501.350,38® Steenkolen Handelsvereeniging Scheepvaart- en Steenkolen Mij r> n r w w kolenbroei, na aftrek van ge maakte kosten w w Steenkolen Handelsvereeniging Scheepvaart- en Steenkolen Mij «WW W. Hoven Zoon Scheepvaart- en Steenkolen My

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 381