12 30 7.874,97 Totaal b. Gasolie. Zoodat op 31 December 1914 in voorraad bleef De uitgaven voor de aangevoerde gasolie hebben bedragen 0,865 f 51.500,28 f 4,30 1.197.657 f 4,97 0,855 4,80s 13.941,02 5,62 290.140 i 1.284.284 f 5,09® 1.487.797 f 4,39» f 65.441,30 0,863 25,63 Totaal f 65.466,93 Daarbij komt: Arbeidsloon voor het lossen Op 1 Januari 1914 was in voorraad Aangevoerd werd Beschikbaar voor 1914. Verbruikt voor carburatie Overgebracht Daarbij komen de volgende onkosten: IJkopname van schepen Arbeidsloonen voor het lossen, enz. Andere onkosten Verbruikte electriciteit 7.832,905 f516.885,72 De ontvangen kolen kostten dus per 1000 K.G. f 9,44® tegen f 8,91s in het vorige jaar. De verwerkte kolen kostten per 1000 K.G. f 9,318 tegen'f 8,814 in 1913. f 1.473,64s 4.887,53 1.471,73 379.600 L. 1.284.284 K.G. 1.487.797 1.867.397 L. 1.457.787 409.610 L. f 390,— 3.264,78 33,- 4.187,19 Petr.Handel- I My. 1.036.223 Petr.Handel- Mij. J 248.061 f 501.177,84 s Onderhoud 1 der Afschrijving mechanische Rente 1 losinrichting VERSLAG DER GEMEEXTEGASFABRIEKEX. Bedragen. Liter. K.G. Leverancier. Spec, gewicht. Por 100 L. Per 100 K.G.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 382