12 f 131.080,05 680,68 48.313.80 10.965,10 48,-. 68.533,36 11.303,32 5 337,50 39.801,— 7.519,20 97.392,35 70 778 35 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. 87.896 Blijft Overbrengen 580.247,325 n 4 54.059,83 1.480,38 278,50 0,92 196.165,28 f 612.139,645 Totaal AfAandeel in het saldo der Onkosten cokes- gruis- en uitziftsellevering, Loosd.weg (Zie rekening No. XVI van het Admi nistratief Overzicht) f 0,45 0,455 0,46 0,462 0,48 0,49 0,495 0,4956 0,50 0,52 0,55 1) Waaronder 215 H.L ingevolge Raadsbesluit van 22 Aug. 1910 aan on- en minvermogenden geleverd tegen met 10 ets. verlaagden prfls. 2) in deze bedragen is de waarde der in de noot op pag. 34 genoemde, uit de sintels gezochte cokes, verrekend. 177.077') 856.168 H.L. cokes a gemiddeld f 0,48586 f 415.974,36 5 Van het eigen verbruik ad 21.190.635 K.G. 470.903 H.L. werden geboekt: 219.740 H.L. a 131.573 75.987 42.755 Afgeleverd werden 291.289 H.L. cokes ii 1.496 105.030 23.734 100 139.864 22.835 681 79.602 14.460 f 53.944,93 34.194,15 19.667,30 35,— 427,90 31.892,32 f 580.247,325 f 0,40 0,41 0.45 0,46 0,50 0,55 gemiddeld 470.903 H.L. it f 0,41657 f 196.165,28 en kwam ten laste van: Kolengasfabricatie Loosd.tveg2) f 140.345,65 Watergasfabricatie 2) Algemeene Onkosten2) Kosten der Publ. Verlichting Gasolie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 387