12 37 f 432 625,14 I 2.086.335 21.000 216.000 33.851.025 4.238.520 4.515.000 35.937.360 4.259.520 4.731.000 Overbrengen 12.554.865 35.937.360 4.259.520 4.731.000 Verbruikt werden Cokes voor: de ovens. Generatoren Watergasfabriek Stoomproduetie Kantoren en div. gebouwen. Smidsvuren werkplaats De 56.529.580 K.G. gedistil leerde kolen hebben opge bracht aan cokes (met in- grip van gruis en uitziftsel) 42.604.545 K.G 350 3.600 z(jnde per 100 K.G. kolen 75,37 K.G. Voorraad l Januari 1914 2400 H.L. a f 0,18 Voorraad 31 December 1914: 3473 H.L. a f 0,18 9.028.575 2.436.210 1.065.150 24.750 180 750,10 100 K.G. kolen leverden na aftrek van hetgeen voor eigen verbruik noodig was, 0,797 H.L. cokes, 0,088 H.L. gruis en 0,078 H.L. uitziftsel. Over gebracht. f 26.034,32® Af: Aandeel in het saldo der Onkosten cokes-, gruis- en uitziftsellevering (zie rekening No. XVI van het Administratief Overzicht) Blijft Op 1 Jan. 1914 was in voor- 46.363 H.L. cokes a 45 K.G. gruis a 60 - uitzifts. a 60 Jf193,14 f 25.477,36s Bü: - Totale productie VERSLAG DEK GEMEENTEGASEABRIEKEN. Kilogrammen. Fabriek Trekvliet. Uitziftsel. Cokes. Gruis. 7» n n f 25.284,22 5 1810 H.L. gedeeltelijk ver- l) Bovendien werden voor Stoomproduetie verbruikt 81.450 K.G. brande cokes, welke gezocht werden uit de sintels van de door de ovens verbruikte cokes.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 389