h 12 - 2.700 12.561.615 21.540 3.073.200 3.073.200 23.375.745 4.237.980 1.657.800 11.400 10.020 120 I 22.773.015 4.225.980 1.605.600 506.067 H.L. cokes a 44 K.G. 60 60 I Of: 13.394 H.L. 200 H.L. 870 H.L. gruis 38 VERSLAG DER GE.MEENTEGASFABRIEKEN. Kilogrammen. Fabriek Trekvliet. üitziftsel. Cokes. Gruis. 12.554.865 35.937.360 4.259.520 4.731.000 Beschikbaar voor verkoop. 602.730 12.000 52.200 Bleef' in voorraad op 31 Dec. 1914 f n y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Uitziftsel voor: Stoomproductie 70.433 26.760 n Y Gruis voor: Stoomproductie Dienstwoningen Onderhoudswerken Overgebracht Wachtlokalen der Publ. Ver lichting Filter der fabriekswaterlei- ding Uitbreidingswerken Onderhoudswerken 2.700 1.305 45 22,50 115.046,10 11.494,94 5.136,— 32.837,35 13.240,75 5 16.834,— 3.047,67 s 44.656,15 506.067 H.L. cokes a gemiddeld f 0,47882 f 242.315,47 Overbrengen 242.315,47 i) Waaronder 151 H.L. ingevolge Raadsbesluit van 22 Aug. 1910 aan on- en minvermogenden geleverd tegen met 10 ets. verlaagden prijs. Afgeleverd werden 60 H.L. cokes a 255.658 24.989 10.700 67.015 26.749 33.668 6.035 81.193') Verkocht werden: uitziftsel n f 0,375 0,45 0,46 0,48 0,49 0,495 0,50 0,50s 0,55

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 390