12 39 Totaal Blijft f 22.087,33 6.142,49 cokes werden afgeleverd als De verkochte 506.067 H.L. volgt: Totaal. H.L. 326.664 49.032 130.371 506.067 Grof. H.L. 186.039 9.827 56.269 252.135 °/o (64,5) 9J) (25,81 Voorraad 1 Januari 1914: 46.363 H.L. a f 0.4764 1 Voorraad 31 December 1914: 13.394 H.L. a f 0.4586 Af: Totale productie Geklopt. H.L. 140.625 39.205 74.102 253.932 (49,8%) (50,2%) f 50.528.80 30.255.13 24.255,90 11.532,20 33 f 116 605,03 en kwam ten laste van: Kolengasfabricatie Trekvliet Watergasfabricatie Stoomproductie Algemeene Onkosten Watervoorziening Uitbreiding Kosten der Publieke Verlichting 9.794,03 f 349.126,47 Gehaald op contract kaartjes Bezorgd 2) f 80.692,13 24.520,95 11.065,70 253,25 27.40 12,60 33,— - 15.944,84 f 333.181,63 116.605,03 f 358.920,50 Af: Aandeel in het saldo der Onkosten cokes- gruis- en uitziftsellevering Trekvliet (zie rekening No. XVII van het Administratief Overzicht) Overgebracht f 242.315,47 Van het eigen verbruik ad 12.561.615 K.G. 279.147 H.L. werden geboekt: 126.322 H.L. a f 0,40 73.793 0,41 53.902 0,45 25.070 0,46 60 0,55_ 279.147 H.L. a gemidd. f 0,41772 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. In deze bedragen is de waarde der in de noot op pag. 37 genoemde, uit de sintels gezochte cokes, verrekend. 2) Waaronder 60.510 H.L. op contract.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 391