12 40 VERSLAG DER GEMEEXTEGASFABRIEKEX. 1.362.235 f 26.356,40 87,85 359 70.792 H.L. f 26.444,25 706,02 •n Biytt f 25.738,23 f 121,87 a f 0,3482 a 0,3524 51,39 en verbruikt 77.980 H.L. f 14.337,46 Overbrengen f 14.337,46 1) Waaronder 50.610 H.L. op contract. f 0,25 0,40 26.760 H.L. a 51.220 f 5117,86 9219,60 Gehaald op contract kaartjes Bezorgd 190 H.L. 169 Totaal. H.L. 866.345 124.634 371.256 Geklopt. H.L. 506.459 101.329 269.069 °/o (63,6) 9,1 (27,3) Voorraad 1 Januari 1914: 350 H.L Voorraad 31 December 1914 200 H.L Af: Aandeel in het saldo der Onkosten cokes-, gruis- en uitziftsellevering (zie rekening No. XVII van het Admi nistratief Overzicht) 485.378 876.857 (35,6 c/o) (64,4 °/o) Totale productie f 25.686,84 (Van het verkochte gruis werden 19.388 H.L. aan huis bezorgd). Van het uitziftsel werd verkocht: f 0,19125 0,18 De verkochte cokes (beide fabrieken tezamen genomen) werd afgeleverd als volgt: Grof. H.L. 359.886 23.305 102.187 70.433 H.L. A gemiddeld f 0,3742 en verbruikt: Van het gruis werd verkocht: 12.112 ILL. a 58.321 f 3.028.— 23.328,40 70,48 Af:- a f 0,24 f 45,60 a 0,25 42,25

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 392