12 41 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. f 14.337,46 267,60 f 14.069,86 491,40 n Totale productie f 13.578,46 Te zamen 56 kaarten. Voorraad 1 Jan. 1914 31 Dec. 1914 Ingevolge het Raadsbesluit van 22 Augustus 1910 is in den winter 1914/1915 weder voor on- en minvermogenden de gelegenheid opengesteld tot verkrijging van cokes tegen verlaagden prijs. Gedurende de maanden December, Januari en Februari werd aan in de termen vallende personen, dat zjjn ingeze tenen, gezinshoofden, of alleen wonende personen, welke een eigen huishouden hebben en die niet of in de 1ste klasse der Gemeentelijke Inkomstenbelasting zijn aangeslagen, op vertoon van een daartoe afgegeven kaart, één H.L. geklopte cokes per week verkocht, met eene reductie van 10 ets. per H.L. op den cokesprjjs, afgehaald aan een der fabrieken. Uitgegeven werden 37 kaarten voor de fabriek Loosd.weg. 19 Trek vliet. Bljjft 3600 H.L. a f 0,18 870 a 0,18 Af: f 648,— 156,60 Waarop is afgeleverd: In December 155 H.L., in Januari 129 H.L., in Februari 147 H.L., te zamen 431 H.L. De mindere opbrengst en de bijzondere onkosten, op deze verstrekking vallende, te zamen f 135,38, worden aan de Gemeente in rekening gebracht. Overgébracht Af: Aandeel in het saldo der Onkosten cokes-, gruis- en uitziftsellevering (zie rekening No. XVII van het Admi nistratief Overzicht) 100 K.G. kolen leverden na aftrek van hetgeen voor eigen verbruik noodig was, 0,837 H.L. cokes, 0,124 H.L. gruis en 0,043 H.L. uitziftsel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 393