r 12 481 I 3 3 42 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. HOOFDSTUK VIL Particulier gasverbruik. Algemeen. Het aantal gasverbruikers bedroeg: 332 19 6 Particulieren. Totaal. Gemeente. Meer W' 2.215 In 1914 In 1913 Gasverbruik van Particulieren en Gemeente, over gewone en muntmeters, bij abonnement en voor illumination. 281 275 Gewone en munt- I Inbegrepen voor meters. eigen gebruik. Aantal meters. Aantal lichten. 51.932.219 M3. 51.405.440 Abonnement lantaarns. TOTAAL.;- i Aantal Aantal abonn. lichten. 487 I 165.325 26,91% 51.152.497 50.791.043 2.327 1.995 779.722 614.397 53 34 64.261 405.119 62.052 389.144 De stijging van het Gemeente-verbruik is voor een goed deel toe te schryven aan het onderbrengen van militairen in een aantal scholen. Vermeerde- ring I Aantal Aantal meters, lichten. 526.779 MU 1,02% 361.454 0,71% 6 i 2.209 15.975 j 3,56% 4,11% Bovendien zijn, behalve die onder de meters voor eigen gebruik begrepen, nog in gebruik 17 z.g. tusschenmeters met 76 meterlichten. In het aantal verbruikers is één met eigen meter begrepen. Het gemiddeld aantal lichten (meter en abonnement) per verbruiker bedroeg op 31 December 1914: 6,28 tegen 6,25 op 31 December 1913. 31 Dec. 1914 64.542 31 Dec. 1913 j 62.327

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 394