12 768.994 M3. 601.669 In 1914 1913 41.115.173 Ms. 41.206.982 44.598 343.764 43.708 331.928 43 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN’. enz. Totaal. meer Hierin zijn begrepen: meer Aan Particulieren. 40.346.179 M3. 40.605.313 I Aan Gemeentegebouwen. Meterlichten. 13.382 8-297 5.085 minder: 259.134 M3. 0,64 Veiligheidsmeters. 1.100 685 415 Op 31 Dec. 1914 31 1913 11.836 3,57% 890 2,04% Op 31 Dec. 1914 B 31 1913 Per meteriicht 130,61 M3. 135,03 in 1913. Het aantal inwoners der gemeente is in 1914 gestegen van 301.852 tot 312.421, de toeneming was dus 10.569 of 3,50%. Op 31 December 1913 telde men 1 gasverbruiker op 4,84 inwoners, op 31 December 1914 eveneens 1 op 4,84. Het gemiddeld aantal inwoners was in 1914: 307.136, waarover het gezamenlijk verbruik van particulieren en gemeentegebouwen bedroeg per inwoner 169,09 M3., tegen 172,34 M3. in 1913. Het verbruik van particulieren en gemeentegebouwen, omgeslagen over het gemiddeld aantal gasverbruikers en meterlichten bedroeg in 1914 gemiddeld Per gasverbruiker. 818,68 M’. tegen 843,39 Over gewone meters. Voor verlichting, verwarming, enz. werd over gewone meters afgeleverd. De pry's van het gas voor algemeene doeleinden was 6 cents per M3. Uitgezonderd de reeds genoemde 17 z.g. tusschenmeters waren by particulieren en in Gemeentegebouwen aanwezig: Gewone meters. Meterlichten. meer.- 167.325 M3. minder: 91.809 M3. 27,81 0,22

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 395