12 45 Over Muntmeters. 5.337 4.797 1914 42 14.955 (93 °/0> 448 Op 31 Dec. 1913 Bij gemaakt zijn 14.507 (92,6 °/0) 128 16.079 412 15.667 540 16.207 Weggenomen op verlangen der huiseigenaren86 Overgenomen in eigendom door verbruikers In dit jaar werden 6095 muntgasaanvragen ingeschreven en uitgevoerd als volgt: door nieuwen aanleg van binnenleiding plaatsing van meters en toestellen in per- ceelen, voorzien van gemeente-of parti culiere binnenleiding overschrijving van bestaande installation op nieuwe verbruikers zoodat op 31 Dec. nog uit te voeren bleven Aanwezig op 31 December 1914 Verschil nu meer Buiten de by bovenvermelde 19.580 installation behoorende muntmeters, over welke het gas tegen 6'/i cent per M3. werd geleverd, waren in verschillende gymnastieklokalen van Gemeentescholen nog 30 muntmeters (280 meterlichten) geplaatst, ingericht op aflevering van gas tegen den prys van 8 cents per M’., tegen in het vorig jaar 47 stuks met 430 meterlichten. 4B2O_ in 19.580 installation, of 1317 548 210 6.095 Op 31 Dec. 1913 waren in gebruik 18.263 muntgas-installatiën, welk aantal is vermeerderd door plaatsing van muntgastoestellen met5 337 23.600 en verminderd wegens opzegging met Zoodat op 31 Dec. gebruik waren (7,2 °/o) meer. Hiervan waren 14.955 (76,4 °/0) aangesloten op gemeente- leidingen en 4.625 (23,6 °/0) op particuliere leidingen. Op 31 Dec. 1913 waren deze getallen resp. 14.507 (79,4 °/0) en 3.756 (20,6 °/o). Het aantal gemeenteleidingen was: VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. 540 waarvan in gebruik

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 397