I 12 46 VERSLAG DER GEMEEXTEGASFABRIEKEN. meer Zonder Meters. meer Het totaal gasverbruik lokalen inbegrepen, was in Niet geregistreerd door gasmeters werd het gas afgeleverd voor abonnementslantaarns en voor illumination. Het aantal abonnementen bedroeg: op 31 December 1914 31 1913 Het gemiddelde verbruik van 16.747 muntmeters, gedu rende een vol jaar in gebruik, bedroeg per meter 517,95 M3. Een dergelijke berekening over 1913 gaf 527,72 M3. als gemiddelde. Het verbruik over muntmeters, gymnastieklokalen inbe grepen, omgeslagen over het gemiddeld aantal meters en meterlichten bedroeg: 512,73 M3. per meter en 170,18 M3. per meterlicht in 1914, tegen 516,79 171.36 1913. Voor de verantwoording der gasprjjsverhooging by leve ring van gas over muntmeters wordt verwezen naar de rekening: „Exploitatie Muntgasmeters, enz.” No. XV van het Administratief Overzicht, waaruit voor dit jaar een tekort van f 35.142 72 blijkt. L 281 met 487 lichten. 275 481 6 met 6 lichten. Voor de meeste abonnementslichten wordt gasgloeilicht toegepast. De kosten van onderhoud en bediening worden niet in rekening gebracht, maar de abonné’s betalen het gasverbruik naar dat van gewone gasvlammen ad 200 liter per uur. Het verbruik bedroeg 141.606 M3. (waaronder 6.588 M3. voor de Gemeente) tegen 144.107 M3. (waaronder 5.424 M3. voor de Gemeente) in het vorige jaar. Berekend over het gemiddelde aantal abonnementen en lichten bedroeg het gemiddelde verbruik: 509,37 M3. per abonnement en 292,57 M3. per licht in 1914, tegen 528,83 302,43 1913. Voor illuminatiën werd 7.355 M3. afgegeven (waaronder 589 M3. voor de Gemeente) tegen 30.713 M3. (waaronder 3.984 M3. voor de Gemeente) in 1913. over muntmeters, gymnastiek- 1914 9.721.290 M3. 1913 9-08i)-387 - 631.903 M3. of 6,95 o/o.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 398