-i lil 2 1.632 1.714 3.346 y Getal huwelijken Getal echtscheidingen 2.246 146 Getal geborenen in de gemeente: Mannen. Levend Levenloos aangegevenen Samen 22.1 21.5 18.5 16.0 7.208 286 7.494 3.552 117 3.669 3.656 169 3.825 A. Registers van den Burgerlijken Stand. Het cijfer der geboorten overtrof dat der sterfte met 3.995; voegt men bij dat getal het verschil tusschen het aantal van hen, die zich alhier hebben gevestigd en dat van de naar elders vertrokkenen, ten bedrage van 6.575, dan verkrijgt men een toenemend bevolkings cijfer van 10.570. De heffing van rechten en leges van stukken van het Bureel van den Burgerlijken Stand, leverde een opbrengst op van f 1.370,25, tegen een ontvangst van f 1.370,43 in het vorig jaar. Sterfte in de gemeente, zon der levenloos aangegevenen Het bijhouden der Registers van den Burgerlijken Stand en van de Bevolking heeft tot de navolgende opmerkingen geleid: K 23.2 per 1000 De verhouding der sterfte in de na te melden jaren, berekend naar het middencijfer der bevolking van elk dier jaren, was de volgende: in 1880 ruim 1885 bijna 1890 ruim 1895 1900 n T) n n r r n n OPMERKINGEN OMTRENT DEN LOOP DER BEVOLKING GEDURENDE HET JAAR. Totaal. Vrouwen. n n r In deze cijfers zijn niet begrepen de cijfers der elders geborenen en overledenen tot de werkelijke bevolking der gemeente behoorende.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 3