-i 12 I 1 48 Soort. 3 4929 31'36 7249 Graetzin Triumphlampen Persgaslampen 3 3 3928 97 30 Open vlammen Gasoline branders Gloeibranders met gaatj esglazen. Groepenbranders met Van de 51 te Scheveningen, gedurende het badseizoen, boven het gewone aantal in gebruik genomen lichten, waren 30 avond- en 21 nachtlichten. 8125 18 2 3 674 59 18 59 2 30 2 1 1 1 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 3 1 2 3 3 6 6242 83 16 1 35 2 627 53 5 103 2 61 2 1 166 48 4 35 4 1254 159 20 103 6 61 4 3' 4 580 100 2 44 4! 31 o 2 Olso-branders Mannesmann-lampen Graetzin-lampen 3( 6242 2314 69 18 4 17 Het volgende staatje geeft, onderscheiden naar soort, aantal lichten en brandduur, een overzicht van den toestand op 31 December 1914. Bovendien brandden te Scheveningen, gedurende het bad seizoen nog 51 lantaarns met 51 lichten, die aan ’t eind van het seizoen alle werden afgenomen. In ’t geheel zijn dus 7.249 51 7.300 lantaarns aanwezig. Alle gloeibranders zijn, elk licht voor zich, van een aan- steekvlam voorzien, behalve de persgaslampen met 2 en 3 lichten, welke door één aansteekvlam worden ontstoken. VERSLAG DER GEMEENTEG ASFA BRIKKEN. Waarvan Aantal lichten. W w n ff 1) Avondlichten branden van zonsondergang tot middernacht. 2) Nachtlichten zonsopgang. 61

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 400