12 49 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. 4 1 361 1 1197 Vermeerdering. 242 101 14 1 2 558 223 44 9 2 nachtlicht: 3789’/4 3842'/2 395.335 M3. 28,04 Totaal. 2.552.337 M’. 2.721.701 in 1914 tegen in 1913 Het aantal automatische ontstekers bedroeg op: 31 Dec. 1914. 800 324 58 10 4 Het totaal aantal branduren was voor een daglicht 2029 2061 Het gasverbruik der straatverlichting bedroeg: van 1 Jan.31 Juli, van 1 Aug.31 Dec. in 1914: 1.537.600 M3. 1.014.737 M3. in 1913: 1.419.695 1.302.006 Meer 117.905 M3. minder 287.269 M*. minder 169.364 M3. -8,30% 22,06 =6,22% Gerekend naar het gemiddeld aantal inwoners, bedroeg het gasverbruik der straatverlichting per inwoner: in 1914: 8,31 M3. tegen 9,12 M3. in 1913. Wegens de onzekerheid ten opzichte van den geregelden aanvoer van steenkolen gedurende den oorlogstoestand, werd, als een der maatregelen ter beperking van de gasproductie, van af 1 Augustus op last van Burgemeester en Wethouders de straatverlichting belangrijk verminderd. Voor zoover daardoor de publieke veiligheid niet in gevaar kon komen, werden die lichten, die anders te middernacht gebluscht worden, niet meer ontstoken, en hadden dus de lantaarns, die steeds den geheelen nacht doorbranden, in de verlichting te voorzien. Aannemende, dat onder gewone omstandigheden het ver meerderingspercentage gedurende dat tydperk, evenals in de voorafgaande maanden op 8,30 zou zijn te stellen, zou het gasverbruik van 1 Augustus—-31 December 1914 zyn geweest1.410.072 M3. Het gasverbruik bedroeg in dien tijd 1.014.737 Bijgevolg bedraagt de besparing door het beperken der straatverlichting gedurende die 5 maanden 31 Dec. 1913. Bamag-a utomaten Meteor- Uurwerk- Gafeg- Auto-Lux- Meteor-uurwerk- automaten op proef) 836

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 401