12 51 HOOFDSTUK X. Gaslevering. De aflevering blykt uit den volgenden staat: Particulieren. 69,01 1,61 51.152.497 87,49 16,63 Hijs wijk 594.253 1,02 768.994 779.722 5,72 2.552.337 1.435 4,38 der 8.018 Totaal 58.465.312 58.465.312 100,— 100,— Eigen verbruik. Verlies Gerekend naar het gemiddeld aantal inwoners, bedroeg het gasverbruik, (Ryswyk niet medegerekend) per inwoner: voor verwarming 712.652 2.664.398 3.551 6.588 589 5.191 »l 135.018 1,22 4,55 943.244 I 9.716.099 Voor de Publieke Verlichting Voor het persgasgebouw der Publieke Verlichting. Voor de wachtlokalen lantaarnopstekers 1,22 1 4,55 i 6.766 594.253 0,23 0,01 1,02 'I 1,34 2.561.790 40.346.179 Over gewone meters, verlichting, T- enz Over gewone meters, voor industrieele doeleinden Over muntmeters in gymna stieklokalen Zonder meters, abonnementen illuminatiën De Gemeente. Over gewone meters, voor verlichting, verwarming enz Over gewone meters, voor industrieele doeleinden Zonder meters, abonnementen illuminatiën 712.652 I 2.664.398 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. AFGELEVERD aan: Totalen M3. Hoeveelheden M3. In van i het geheel. In van het geheel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 403