12 52 1.871.675 77 ‘>/0 Samen. 19.610 4.958 14.652 296 «/o In 1913. 170,28 M3. 11,22 7,88 189,38 M3. In 1914. 166,55 M3. 10,88 8,67 186.10 M3. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 28.979.873 30.830.508 34,372.827 37 345.216 40.150 894 43 336.990 45.127.604 I 46.821.923 49.368.876 51.286.128 51.746.750 64.495 31.421 33.074 105 "/o 31.372.675 33.296.881 36.878.901 39.778.550 42.734.959 46.040.693 47.969.735 49.815.294 52.559.392 54.633.193 55.088.262 1.927.453 1.980.686 2.034.236 2.006.268 2.093.890 2.168.566 2.297.829 2.429.534 2.577.306 2.732.668 2.561.790 Gasverkoop 1914. ld. 1904. Meer in 10 jaren. 465.349 485.687 471.838 427.066 490.675 535.137 544.302 563.837 613.210 614.397 779.722 159,71 M3. 10,31 8,22 53 »/o Gewone meters en abonnementen. In gebruik 31 Dec. 1914. 44.885 ld. 31 1904. 26.463 18.422 70 o/o Vermeerdering in 10 jaren 75,6 42.213.027 M3. 9.721.290 M3. 51.934.317 M3. 27.547.567 1.871.675 29.419.242 14.665.460M3. 7.849.615 M3. 227515.075 M3. door particulieren de Gemeente waarbij voor verlies komt. Te zamen Op 31 December 1914 bedroeg de lengte van het buizen net 324.613 M. tegen 315.049 M. op 31 Dec. 1913. Per meter canalisatie werd dus afgegeven aan Particulieren (inclusief Byswyk) 162,79 M3. de Gemeente 10,62 waarbij voor verlies komt 7,46 w 180,87 M3. 178.24 M3. Het grootste gasverbruik per etmaal was dat van 10 Januari, nl. 233.610 M3.het kleinste dat van 21 Juni nl. 99.921 M3. Overzicht van den gas verkoop in M3. over de jaren VERSLAG DEK GEMEENTEGASFABRIEKEN. Totalen. Samen. Particulieren ind. Ryswtyk. Publieke verlichting hiel, wachtlokalen. Gemeente- gebouwen. In 1914. Muntmeters. Gewone meters en abonnementen. 419 «/o Muntmeters. In 1913.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 404