12 53 HOOFDSTUK XI. Kootteer. 6.970,— H.L. f 81.031,44 f 18.819,— Uit deze opgaven blijkt, dat het aantal verbruikers over gewone meters en op abonnement is vermeerderd met 70 tegenover een verbruikstoename van 53%, terwijl bij de muntgasverbruikers deze verhouding is 296 tegen 419 Bijgevolg, dat de uitbreiding van het debiet in de laatste jaren wordt gevonden bij verbruikers van beperkte hoeveel heden over gewone- en muntmeters. De behandeling wordt dus naar verhouding kostbaarder. In het geheel is 77 verkoopsvermeerdering verkregen door 105 vermeerdering van het aantal afnemers. 9,48 78,30 41.741,21 H.L. 33.126,21 H.L. 35,- 33.161,21 8.580,— H.L. Voorraad op 1 Jan. 1914: 6.970 ILL. a f 2,70 Voorraad 31 Dec. 1914: 8.580 H.L. a f 1,58 Zoodat op 31 Dec. 1914 in voorraad bleef Afgeleverd werd: op contract aan particu lieren 13.556,40 Af:-- Totale productie 87,78 f 81.119,22 51,57 f 81.067765 Te zamen De kosten op de aflevering hebben bedragen Blijft 5.262,60 f 75.805,05 f 1,58 f 2,70 8.554,- H L. a f 1,58 f 13.515,32 23.236,— 2,70 62.737,20 26,19 2,40 62,86 1.310,02 3,60 4.716,06 33.126,21 H.L. a gemiddeld f 2,446 Verbruikt werd 6, en 29, Fabriek Loosduinscheweg. Op 1 Januari 1914 was in voorraad De 97.258.783 K.G. gedistilleerde kolen heb ben opgebracht34.771,21 zijnde per 100 K.G. kolen 3,575 L. Beschikbaar ten verkoop Afgeleverd werd Verbruikt werd VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 405